วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

          ข้อมูลเพิ่มเติม(คลิก)

มหาจุฬา : ภาษาบาลี
มหาจุฬา : ภาษาบาลี สุทัศน์  อาสนาชัย[๑] ………………………………………… บทคัดย่อ  พระพุทธเจ้าใช้ภาษาบาลีในการประกาศพระศาสนา การศึกษาภาษาบาลีคือการ ...
Bunchot 0 ความคิดเห็น อ่าน 17 ครั้ง 18/1/2561 13:24:00
ส่งบทความของ นวบ ตาก
mahaboy 0 ความคิดเห็น อ่าน 12 ครั้ง 17/1/2561 12:41:00
วิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท
pramuan 0 ความคิดเห็น อ่าน 11 ครั้ง 17/1/2561 1:36:00
แนวทางในการการนำเศรษฐกิจเชิงพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ
witawut 0 ความคิดเห็น อ่าน 14 ครั้ง 16/1/2561 15:09:00
เศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัล
witawut 0 ความคิดเห็น อ่าน 13 ครั้ง 16/1/2561 14:21:00
วิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท
pramuan 0 ความคิดเห็น อ่าน 38 ครั้ง 20/10/2560 14:05:00
lส่งบทความเพิ่มเติมนะครับ
mahaboy 0 ความคิดเห็น อ่าน 39 ครั้ง 9/10/2560 13:32:00
ส่งบทควาททางวิชาการ ของหน่วย ตาก นะครับ
mahaboy 0 ความคิดเห็น อ่าน 41 ครั้ง 9/10/2560 13:28:00
บทความทางวิชาการ
ดร วีระ จุฑาคุปต์
mahaboy 0 ความคิดเห็น อ่าน 41 ครั้ง 9/10/2560 13:22:00
ส่งบทความทางวิชาการ
กราบนมัสการ บรรณาธิการ     ข้าพเจ้านายวัฒนา สุราษฎร์มณี ได้ส่งบทความตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  ขอบพระคุณครับ
Wattana 0 ความคิดเห็น อ่าน 51 ครั้ง 7/9/2560 16:47:00
อ่านทั้งหมด ...

 
Online:  9
Visits:  9,920
Today:  39
PageView/Month:  1,069