วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

          ข้อมูลเพิ่มเติม(คลิก)

ยุทธศาสตร์การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ไฟล์แก้ไขใหม่ค่ะ
Werachai 0 ความคิดเห็น อ่าน 11 ครั้ง 11/6/2561 11:23:00
กลยุทธการมีส่วนร่วมของชุมชน
ไฟล์แก้ไขใหม่
Werachai 0 ความคิดเห็น อ่าน 10 ครั้ง 11/6/2561 11:20:00
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
   ขอส่งบทความทางวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา                                หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์ วัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์
Werachai 0 ความคิดเห็น อ่าน 11 ครั้ง 11/6/2561 11:08:00
กลยุทธการมีส่วนร่วมของชุมชน
ขอส่งบทความ เรื่อง กลยุทธการมีส่วนร่วมของชุมชน                     หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์
Werachai 0 ความคิดเห็น อ่าน 10 ครั้ง 11/6/2561 11:03:00
แนวทางการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) เพื่อปฏิรูปโรงเรียน ในศตวรรษที่ 21
 นายกิตติศักดิ์ แท่งทอง อาจารย์ประจำหลักหสูตรสาขาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
witawut 0 ความคิดเห็น อ่าน 15 ครั้ง 10/6/2561 9:52:00
Thailand ๔.๐ การจัดการศึกษาไทยตามหลักอริยสัจ ๔
 
dandusit 0 ความคิดเห็น อ่าน 15 ครั้ง 6/6/2561 13:28:00
การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในศตวรรษที่ 21
witawut 0 ความคิดเห็น อ่าน 12 ครั้ง 6/6/2561 10:30:00
ศีล 5 ในทางพระพุทธศาสนา
อ.วุฒิ หมื่นศิลป์ อาจารย์ประจำวิทยาลัย
witawut 0 ความคิดเห็น อ่าน 12 ครั้ง 6/6/2561 10:28:00
ความงามแห่งพระพุทธชิราช
pramuan 0 ความคิดเห็น อ่าน 13 ครั้ง 5/6/2561 14:11:00
กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสุขภาวะของพระภิกษุอย่างยั่งยืน
 บทความทางวิชาการนี้ เพื่อเป็นผลงานสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ที่กำลังจะขออนุมัติเปิดสอน ณ หน่วยวิทยบริการพุทธชินราช วัดหมอนไม้ จ.อุตรดิตถ์ ประกอบด้วย             พระปลัดณรงค์ฤทธิ์ กลิ่นจันทร์หอม ฐานธมโม  อาจารย์ประจำหลักสูตร   &n ...
Werachai 0 ความคิดเห็น อ่าน 17 ครั้ง 27/5/2561 20:31:00
อ่านทั้งหมด ...

 
Online:  6
Visits:  14,727
Today:  10
PageView/Month:  1,693