วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

          ข้อมูลเพิ่มเติม(คลิก)

การเสริมสร้างเครือข่ายการศึกษาประชาคมอาเซียน
พระครูสิิริฯ  บทความ ฉบับเดิม แก้ไข (ลงเชิงอรรถแล้ว) 
tawee 0 ความคิดเห็น อ่าน 33 ครั้ง 28/6/2561 14:05:00
ยุทธศาสตร์การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ไฟล์แก้ไขใหม่ค่ะ
Werachai 0 ความคิดเห็น อ่าน 51 ครั้ง 11/6/2561 11:23:00
กลยุทธการมีส่วนร่วมของชุมชน
ไฟล์แก้ไขใหม่
Werachai 0 ความคิดเห็น อ่าน 49 ครั้ง 11/6/2561 11:20:00
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
   ขอส่งบทความทางวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา                                หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์ วัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์
Werachai 0 ความคิดเห็น อ่าน 50 ครั้ง 11/6/2561 11:08:00
กลยุทธการมีส่วนร่วมของชุมชน
ขอส่งบทความ เรื่อง กลยุทธการมีส่วนร่วมของชุมชน                     หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์
Werachai 0 ความคิดเห็น อ่าน 47 ครั้ง 11/6/2561 11:03:00
แนวทางการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) เพื่อปฏิรูปโรงเรียน ในศตวรรษที่ 21
 นายกิตติศักดิ์ แท่งทอง อาจารย์ประจำหลักหสูตรสาขาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
witawut 0 ความคิดเห็น อ่าน 52 ครั้ง 10/6/2561 9:52:00
Thailand ๔.๐ การจัดการศึกษาไทยตามหลักอริยสัจ ๔
 
dandusit 0 ความคิดเห็น อ่าน 50 ครั้ง 6/6/2561 13:28:00
การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในศตวรรษที่ 21
witawut 0 ความคิดเห็น อ่าน 45 ครั้ง 6/6/2561 10:30:00
ศีล 5 ในทางพระพุทธศาสนา
อ.วุฒิ หมื่นศิลป์ อาจารย์ประจำวิทยาลัย
witawut 0 ความคิดเห็น อ่าน 47 ครั้ง 6/6/2561 10:28:00
ความงามแห่งพระพุทธชิราช
pramuan 0 ความคิดเห็น อ่าน 48 ครั้ง 5/6/2561 14:11:00
อ่านทั้งหมด ...

 
Online:  1
Visits:  20,187
Today:  32
PageView/Month:  948