วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

          ข้อมูลเพิ่มเติม(คลิก)

ส่งบทความทางวิชาการ
กราบนมัสการ บรรณาธิการ     ข้าพเจ้านายวัฒนา สุราษฎร์มณี ได้ส่งบทความตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  ขอบพระคุณครับ
Wattana 0 ความคิดเห็น อ่าน 6 ครั้ง 7/9/2560 16:47:00
ส่งบทความ ที่แก้ได้ให้แก้ไข (จริยธรรมทางการบริหาร)
นมัสการ บรรณาธิการ    ตามที่ท่านได้ให้กระผล เพิ่มเติมในส่วนของ บทนำ (Introduction) เป็นภาษาอังกฤษนั้น กระผมได้ปรับแก้แล้วและได้ส่งแนบFile  มาพร้อมนี้แล้ว กราบนมัสการด้วยความเคารพ ดอนล่าร์ เสนา
Donlarsena 0 ความคิดเห็น อ่าน 12 ครั้ง 6/8/2560 14:20:00
ส่งบทความวิชาการ3
ส่งบทความวิชาการของ พระปลัดณรงค์ธรรม  นิสิตป.เอก มจร.นครสวรรค์
Niphon 0 ความคิดเห็น อ่าน 17 ครั้ง 24/7/2560 15:03:00
ส่งบทความวิชาการ2
ส่งบทความวิชาการของ พระมหาชัยวัฒน์  นิสิตป.เอก มจร.นครสวรรค์
Niphon 0 ความคิดเห็น อ่าน 17 ครั้ง 24/7/2560 14:50:00
ส่งบทความวิชาการ
เรียน    บรรณาธิการวารสาร ข้าพเจ้า นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยม ขอส่งบทความวิชาการ ในการศึกษาปริญญาเอก มจร.นครสวรรค์
Niphon 0 ความคิดเห็น อ่าน 16 ครั้ง 24/7/2560 14:37:00
จริยธรรมทางการบริหาร
Donlar 0 ความคิดเห็น อ่าน 29 ครั้ง 4/6/2560 2:51:00
คัมภีร์ชาดกกับการเมืองการปกครอง
มนุษย์ในสังคมมีความเชื่อ แนวคิด อุปนิสัย ทัศนคติและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเมื่อมารวมกันอยู่ภายในอาณาเขตเดียวกัน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการปกครองที่เหมาะสมมาใช้ในสังคม เพื่อให้สังคมนั้น ๆ ดำเนินไปได้ด้วยดี มีความสงบเรียบร้อย การปกครองที่เหมาะสมจึงเป็นที่ต้องการของทุก ๆ สังคม เพราะถือเป็นปัจจัยสำ ...
พระครูรัตนสุตาภรณ์ 0 ความคิดเห็น อ่าน 42 ครั้ง 29/5/2560 9:34:00
ญาณวิทยา : มรรคาแห่งการรู้
พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ จนฺทาโภ (ประมวน พานิช) 1 ความคิดเห็น อ่าน 47 ครั้ง 25/5/2560 18:48:00
ญาณวิทยา : มรรคาแห่งการรู้
พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ จนฺทาโภ (ประมวน พานิช) 1 ความคิดเห็น อ่าน 52 ครั้ง 25/5/2560 18:48:00
การใช้คำสับสนสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ
บทคัดย่อ           ปัญหาสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษนั้นย่อมมีความหลากหลายแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจและความใส่ใจของผู้เรียนโดยตรง เพราะการเรียนภาษาอังกฤษนั้น ไม่เพียงแต่จะเรียนเพื่อให้ได้รับความรู้เท่านั้น แต่ยังได้รับทักษะต่างๆในการนำไปใช้ในชีว ...
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 ความคิดเห็น อ่าน 46 ครั้ง 24/5/2560 14:08:00
อ่านทั้งหมด ...

 
Online:  2
Visits:  4,439
Today:  20
PageView/Month:  789