วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

          ข้อมูลเพิ่มเติม(คลิก)

วิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท
pramuan 0 ความคิดเห็น อ่าน 14 ครั้ง 20/10/2560 14:05:00
แนวคิดในการนำเศรษฐกิจเชิงพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ
witawut 0 ความคิดเห็น อ่าน 17 ครั้ง 11/10/2560 15:42:00
lส่งบทความเพิ่มเติมนะครับ
mahaboy 0 ความคิดเห็น อ่าน 18 ครั้ง 9/10/2560 13:32:00
ส่งบทควาททางวิชาการ ของหน่วย ตาก นะครับ
mahaboy 0 ความคิดเห็น อ่าน 17 ครั้ง 9/10/2560 13:28:00
บทความทางวิชาการ
ดร วีระ จุฑาคุปต์
mahaboy 0 ความคิดเห็น อ่าน 17 ครั้ง 9/10/2560 13:22:00
ส่งบทความทางวิชาการ
กราบนมัสการ บรรณาธิการ     ข้าพเจ้านายวัฒนา สุราษฎร์มณี ได้ส่งบทความตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  ขอบพระคุณครับ
Wattana 0 ความคิดเห็น อ่าน 30 ครั้ง 7/9/2560 16:47:00
ส่งบทความ ที่แก้ได้ให้แก้ไข (จริยธรรมทางการบริหาร)
นมัสการ บรรณาธิการ    ตามที่ท่านได้ให้กระผล เพิ่มเติมในส่วนของ บทนำ (Introduction) เป็นภาษาอังกฤษนั้น กระผมได้ปรับแก้แล้วและได้ส่งแนบFile  มาพร้อมนี้แล้ว กราบนมัสการด้วยความเคารพ ดอนล่าร์ เสนา
Donlarsena 0 ความคิดเห็น อ่าน 25 ครั้ง 6/8/2560 14:20:00
ส่งบทความวิชาการ3
ส่งบทความวิชาการของ พระปลัดณรงค์ธรรม  นิสิตป.เอก มจร.นครสวรรค์
Niphon 0 ความคิดเห็น อ่าน 33 ครั้ง 24/7/2560 15:03:00
ส่งบทความวิชาการ2
ส่งบทความวิชาการของ พระมหาชัยวัฒน์  นิสิตป.เอก มจร.นครสวรรค์
Niphon 0 ความคิดเห็น อ่าน 28 ครั้ง 24/7/2560 14:50:00
ส่งบทความวิชาการ
เรียน    บรรณาธิการวารสาร ข้าพเจ้า นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยม ขอส่งบทความวิชาการ ในการศึกษาปริญญาเอก มจร.นครสวรรค์
Niphon 0 ความคิดเห็น อ่าน 28 ครั้ง 24/7/2560 14:37:00
อ่านทั้งหมด ...

 
Online:  1
Visits:  7,080
Today:  13
PageView/Month:  824