วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

เว็บบอร์ดกดที่นี้เพื่อเพิ่มบทความส่งบทความของพระปลัดเอนก
ผู้เขียน : Niphonนายนิพนธ์ ขาวเอี่ยม   หัวข้อ : ส่งบทความของพระปลัดเอนกอ่าน 26 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
Niphonนายนิพนธ์ ขาวเอี่ยม
  • 7 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 24 กรกฎาคม 2560
รูปไอคอน
หัวข้อ : ส่งบทความของพระปลัดเอนก
11/1/2562 11:45:00

Download File ...

ทิฏฐิสามัญญตาธรรม: หลักคิดในการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นในสังคมออนไลน์

Thitisamanyatadhamma:The Thinking Principle In Lifestyle of TeensSocial Online

                                                                            

พระครูปลัด เอนก  ปุณฺณวุฑฺโฒ

PhakrupaladAnekPunnawuttho

นิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

Student, Doctor of Philosophy(Buddhism Education Administration)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

Mahachulalongkornrojavidyalaya University Nakhonsawan Campus

 เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ กรุณา "เข้าสู่ระบบ" ก่อน เข้าสู่ระบบ
 
Online:  2
Visits:  31,620
Today:  44
PageView/Month:  1,397