วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

เว็บบอร์ดกดที่นี้เพื่อเพิ่มบทความส่งบทความ พระครูใบฎีกามณฑล
ผู้เขียน : Niphonนายนิพนธ์ ขาวเอี่ยม   หัวข้อ : ส่งบทความ พระครูใบฎีกามณฑลอ่าน 25 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
Niphonนายนิพนธ์ ขาวเอี่ยม
  • 7 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 24 กรกฎาคม 2560
รูปไอคอน
หัวข้อ : ส่งบทความ พระครูใบฎีกามณฑล
11/1/2562 11:43:00

Download File ...

การบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษาในปัจจุบัน

ของวิทยาเขตนครสวรรค์

The Management of Bachelor's Degree (Social Study) at the Present Time of Nakhonsawan Campus

พระครูใบฎีกามณฑลเขมโก (ชูโตศรี)

PHRAKHUBIDEKA MONTHON KHAMAGO (CHUTOSRI)

นิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

Student, Doctor of Philosophy(Buddhism Education Administration)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

Mahachulalongkornrojavidyalaya University Nakhonsawan Campus

 เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ กรุณา "เข้าสู่ระบบ" ก่อน เข้าสู่ระบบ
 
Online:  3
Visits:  31,621
Today:  45
PageView/Month:  1,398