วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

เว็บบอร์ดกดที่นี้เพื่อเพิ่มบทความปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
ผู้เขียน : tostเรืองศักดิ์ เดชณุกู,   หัวข้อ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนอ่าน 89 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
tostเรืองศักดิ์ เดชณุกู,
  • 4 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 13 มีนาคม 2561
รูปไอคอน
หัวข้อ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
6/11/2561 14:27:00

Download File ...

กระบวนการในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จัดทำแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและสนับสนุนจัดอบรมให้ความรู้และจัดสรรงบประมาณโดยกำหนดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานล่างเพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ทั้งยังมีแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักพุทธธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ นำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตในสังคมไทย ๑) การนำหลักอุฏฐานสัมปทามาแก้ปัญหาการขาดความเพียรหรือแก้ไขความเกียจคร้านสิ่งสำคัญก็คือการระมัดระวังหรือสำรวมรักษากาย วาจา ใจ๒) การนำหลักอารักขสัมปทามาแก้ปัญหาชีวิตการไม่รู้จักรักษาทรัพย์คือการใช้เงินตามหลักธรรมคนรู้จักทำมาหาเลี้ยง๓) การนำหลักกัลยาณมิตตามาแก้ปัญหาชีวิตการคบคนพาล ความมีกัลยาณมิตรคือ มีผู้แนะนำสั่งสอนที่ปรึกษาเพื่อนที่คบหาและบุคคลผู้แวดล้อมที่ดี ความรู้จักเลือกเสวนาบุคคล และ๔) การนำหลักสมชีวิตามาแก้ปัญหาชีวิตการใช้จ่ายทรัพย์เกินฐานะให้รู้จักประมาณในการเลี้ยงชีวิตโดยทางชอบธรรมกล่าวคือการดำรงชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะ ประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีลซึ่งเป็นหลักขั้นพื้นฐานที่ประคับประคองกาย วาจาให้เรียบร้อยและทำงานที่สุจริตเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ กรุณา "เข้าสู่ระบบ" ก่อน เข้าสู่ระบบ
 
Online:  1
Visits:  31,625
Today:  49
PageView/Month:  1,402