วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

เว็บบอร์ดกดที่นี้เพื่อเพิ่มบทความหลักพุทธธรรมกับการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการครู
ผู้เขียน : tostเรืองศักดิ์ เดชณุกู,   หัวข้อ : หลักพุทธธรรมกับการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการครูอ่าน 57 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
tostเรืองศักดิ์ เดชณุกู,
  • 4 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 13 มีนาคม 2561
รูปไอคอน
หัวข้อ : หลักพุทธธรรมกับการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการครู
6/11/2561 14:22:00

Download File ...

หลักพุทธธรรม คือ การนำหลักในทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ดีต่อการแสดงออกต่อผู้อื่นเสมอ ประกอบด้วย ๓ ประการ คือ      การครองตน  คือ นำหลักสัปปุริสธรรม ๗ เป็นธรรมที่ครอบคลุมข้อธรรมอื่นๆ ในหมวดการครองตนได้เป็นอย่างดี การครองคน คือ นำหลัก พรหมวิหาร ๔ เป็นธรรมที่ครอบคลุมหลักธรรมข้ออื่นๆ ได้ดี และ ถือว่าพรหมวิหาร ๔ เป็นธรรมสำหรับนักปกครอง และการครองงาน คือนำหลักอิทธิบาท ๔ เป็นคุณธรรมในการครองงาน เป็นธรรมที่สำคัญที่สุด เพราะหากมีคุณธรรมข้อนี้แล้วการดำเนินงานต่างๆ จะประสบความสำเร็จ สามารถครองงานไว้ได้ ถือได้ว่าอิทธิบาท ๔ ครอบคลุม คุณธรรมใน การครองงานได้ดีที่สุด เข้ามาช่วยในการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการครู เพื่อให้ข้าราชการครู ที่ทำหน้าที่ในการสั่งสอน ฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ไปยังเยาวชนและคนในชาติให้มีความรู้ความสามารถและเป็นคนดีของสังคม และดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไปเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ กรุณา "เข้าสู่ระบบ" ก่อน เข้าสู่ระบบ
 
Online:  2
Visits:  31,626
Today:  50
PageView/Month:  1,403